Po co nam sztuka?

Andy Warhol - MarylinDlaczego od dawien dawna ludzie tworzą? Być może akurat to, że tworzą jest rzeczą naturalną i wynika z potrzeb ludzkich, ale dlaczego inni chcą oglądać te wytwory – malowidła, rzeźby, filmy, słuchać cudzych kompozycji muzycznych i czytać literaturę piękną.

Jako, że mnie osobiście interesowało jak inni ludzie traktują sztukę (ciężko bowiem jednoznacznie określić funkcję sztuki, lepiej jest odwołać się do indywidualnych podejść w tym temacie, które złożą się na pełniejsze ujęcie) i w czym upatrują jej rolę postanowiłam stworzyć coś na wzór zbioru odpowiedzi znalezionych w bogatej sieci internetowej udzielonych na pytanie „po co nam sztuka?”.

Metafizyczna rola sztuki

„rolą sztuki jest uduchawianie ludzi, którzy już są tak wyzuci z uczuć że trzeba to robic za pomocą sztuki… Sztuka jest również przyjemnością intelektualną. Czytanie książek, poezji, oglądanie obrazów czy w końcu najpopularniejsze słuchanie napawa nas uczuciami które dzięki swojemu genialnemu przekazowi mogą dawać bodziec równy w swojej sile uczuciom towarzyszącym nam przy realnych sytuacjach”

Identyfikacyjna rola sztuki

„Polega ona na łagodzeniu podziałów narodowych czy klasowych. Sztuka integruje zbiorowość globalne, jak i poszczególne grupy społeczne. Dzięki temu te same dzieła bywają przedmiotem percepcji estetycznej ludzi różnych narodowości, kultur czy zawodów. Dzięki sztuce następuje wzajemne porozumienie, zbliżenie ludzi, nawiązanie więzi społecznych. Proces międzyludzkiej komunikacji stanowi wymianę treści przekazywanych w bardzo różnej formie (np. obrazowej, symbolicznej, semantycznej mającej określone znaczenie np. jezyk, behawioralnej, tj. przez różne formy zachowania np. taniec)”

Poznawcza rola sztuki

„Poprzez sztukę człowiek poszerza zakres wiedzy o świecie i o sobie samym.”

„Ujmowanie sztuki w funkcji poznawczej to traktowanie jej jako środka przekazu pewnych informacji, prawd o świecie. Tu otwiera się szerokie pole możliwości co do rozmaitego typu wiedzy i różnych sposobów jej poszukiwania w sztuce. Wiele dzieł sztuki dostarcza wiedzy o rzeczywistości.”

„Poprzez sztukę człowiek poszerza zakres wiedzy o sobie samym. Sztuka ukazuje świat i działającego w nim człowieka, uwikłanego w rozmaite sploty losów, konfliktów, przeżyć i jest ona zwierciadłem człowieka żyjącego w świecie, w konkretnych warunkach społecznych i historycznych. Odbiorca może w sztuce odnaleźć siebie – swoje własne problemy, które nie ujrzane w dziele sztuki nie doszłyby, być może, do jego pełnej świadomości, nie umiałby sobie zdać z nich sprawy.”

Estetyczna rola sztuki

estetyka

„Sztuka jest wyrazem wewnętrznych pragnień ludzi. Podoba mi się stwierdzenie, że chęć tworzenia rodzi się w nas intuicyjnie, także zarówno wyraz tego, co nazywamy akcją kreacji sztuki, jak i proces oceny dzieła stanowią coś, co nieuchwytne dla człowieka w rozumowym postępowaniu. Sztuka to wnętrze człowieka. Jej rola to oddziaływanie na zmysły i wywoływanie emocji o podłożu estetycznym.”

Etyczna rola sztuki

„Ponadto sztuka pełni rolę moralnego drogowskazu: ośmiesza, szydzi, oskarża, pokazuje ludzkie wady, przeciwstawia dobro złu itd… Wyznacza ludziom ideały, uwrażliwia na treści patriotyczne, pokazuje bohaterstwo i okrucieństwo, zagrożenie, możliwość totalnej zagłady i wizje lepszego jutra. Oddziałuje swoim pięknem, ale i swoimi złożonymi wartościami, które w ostatecznym rozrachunku nie są samym tylko pięknem.”

Użytkowa/dekoracyjna rola sztuki

Sztuka dekoracyjna

„sztuka dostarcza pewnych wzorów, sugestii w zakresie chociażby mody czy aranżacji wnętrz dla grup społecznych, a tym samym jest ważna w indywidualnych wymiarach i rozwiązaniach, wżyciu prywatnym każdego – uczy logiki, harmonijnego układu, konsekwencji, funkcjonalności, projektowania i realizacji”

„sztuka pozwala obcować ze sobą również w codzienności. Dzięki niej możemy otaczać się estetycznymi obrazami zawieszonymi na ścianach, użytkować eleganckie meble, dekoracyjne przedmioty, czy stroje”

Terapeutyczna rola sztuki

„akcentowana jeszcze przez Arystotelesa – polega z grubsza na tym, że sztuka sublimuje, uszlachetnia pierwotne, prymitywne i prostackie popędy, instynkty, potrzeby; oczyszcza z nadmiernych, niepokojących i gwałtownych emocji; eliminuje agresję, wewnętrzne konflikty i kompleksy; rozładowuje napięcia”

Ludyczna/zabawowa rola sztuki

„związana z rekreacja i wypoczynkiem – kontakt ze sztuka jest sposobem organizacji czasu wolnego np. człowiek idzie do kina, teatru przez co wypoczywa”

„taniec, kino, teatr, książka dostarczają człowiekowi wiele radości i spełniają dość istotną ludzką potrzebę zabawy i rozrywki”

Ekspresyjna rola sztuki

Taniec

„Dzięki sztuce i poprzez sztukę możemy się wyrażać. To ujście dla naszych emocji i uczuć.”

„Sztuka pozwala uzewnętrznić nasz stan ducha, lęki, tęsknoty, złość”

Za podsumowanie powyższych opinii niech posłuży nam zdanie – trwaj sztuko, jesteś nam potrzebna.

Tagged under:

1 komentarz

  1. Przemuko Reply

    a ja myślę, że przydały by się odnośniki do żródeł bo w tej formie artykuł nie jest wiargodny … niby napisano coś o pochodzeniu z internetu, tyle, że skad? zasada jest, w przypadku korzystania z www i powolywaia sie na tresci tam istniejace, linkowanie ….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Log In or Utwórz konto